GİZLİLİK POLİTİKASI

Hükümler ve Koşullar
VitaBodrum’a Hoşgeldiniz!

İşbu Şartlar ve Koşullar, VitaBodrum.com Web Sitesi’nin kullanımıyla ilgili kuralları ve yönetmelikleri açıklar.

VitaBodrum, Türkiye’de Gümüşlük Mah. Bodrum, Muğla adresindeki BERA Turizm ve Ticaret A.Ş. kayıtlı bir şirkettir.

Tarafınızca web sitesine erişim sağlanması işbu Hükümler ve Koşulları bütünüyle kabul ettiğinizi varsayar. İşbu Hüküm ve Koşulları kabul etmiyorsanız, VitaBodrum.com web sayfasını kullanmayınız.

Bu Şartlar ve Koşullar, VitaBodrum ve Müşteri arasındaki tüm sözleşmeyi içeren Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası ile bağlantılı olarak okunmalıdır.

 • Açıklamalar

Aşağıdaki terminoloji,  Hüküm ve Koşullar, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası için geçerlidir:

Müşteri – Siz:

Web sitesine erişim sağlayan ve Şirket’in hüküm ve koşullarını kabul eden kişi anlamına gelir

VitaBodrum, veya Biz:

BERA AŞ. anlamına gelir

Taraf:

Müşteri veya VitaBodrum anlamına gelir

Taraflar:

Müşteri veya VitaBodrum anlamına gelir

Hesap:

Hizmetlerin satın alınması için gerekli olan kayıtlı bir müşteriye sağlanan çevrimiçi hesabı ifade eder

Konuk:

Müşterinin Mülkünü Online Kiralama Platformlarından biriyle kiralayacak olan kişiyi ifade eder.

Ücret:

VitaBodrum tarafından Müşteriye sağlanan Hizmetler için alınan ücret anlamına gelir.

Mülk:

VitaBodrum Hizmetlerinden yararlanacak Mülk anlamına gelir.

Websitesi:

VitaBodrum.com websitesi anlamına gelir.

 • Taraflar Arasındaki İlişki
 1. Müşteri, işbu Şartlar ve Koşullarda tarif edilen ilişkiye girme yetkisine sahip olduğunu ve bunu yapmak için gerekli bütün onayları aldığını garanti eder.
 2. Taraflar arasında bağımsız yüklenici ilişkisi olacaktır. Bu Hükümler ve Koşullardaki açık veya zımni hiçbir ifade bağımsız yüklenici ilişkisi dışında,ortaklık, ortak girişim, istihdam, imtiyaz ilişkisi kurmayacaktır.
 3. Tarafların her biri, bu Hüküm ve Koşullar kapsamında sunulan Hizmetlerin profesyonel nitelikte olduğunu ve normal kişisel tüketim için kaynak olarak kabul edilmediğini kabul eder. Her bir taraf, bu Hüküm ve Koşulların uygulanması ve yerine getirilmesinden doğacak olan vergileri, ücretleri, sosyal güvenlik katkıları ve masraflarını kendilerine ait olan kısmını üstlenecek ve ödeyecektir.
 4. İşbu Hükümler ve Koşullarda

Yasalara, Tüzüklere, Yönetmeliklere ya da diğer Yasal belgelere yapılan atıflar sözkonusu metinlerin zaman içerisinde tadil edilmesi veya değiştirilmesi halinde güncellenmiş sayılır.

 1. Hizmetlerin Sağlanması
 1. VitaBodrum, Konuklarını Bekleyen Müşterilere aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;
 2. Yeni Konuklar için Mülkün temizlenmesi ve hazırlanması da dahil olmak üzere temizlik hizmetleri.Temizlik hizmetlerinin bir parçası olarak nevresim değiştirme hizmetleri talep edilebilir.
 3. Konukların karşılaması ve ayrılmaları için onlara yardımcı olunması gereken check-in ve check-out hizmetleri.
 4. VitaBodrum,Geçerli bir Hizmet rezervasyonunun alınması üzerine,VitaBodrum’un makul özen ve özen göstererek gerçekleştireceği seçili Hizmetleri Müşteriye sunmayı kabul eder.
 5. VitaBodrum, icra edilen herhangi bir hizmet için mail yoluyla info@VitaBodrum.com adresine başvurulması halinde makbuz sağlayacaktır.
 6. Hizmet rezervasyonunun geçerli olması için, Müşteri tarafından Hizmet talebinin en az 48 saat önce VitaBodrum’a iletilmesi gerekmektedir.
 7. Taraflar, VitaBodrum’un yukarıda belirtilen hizmetlerin bir kısmını veya tamamını sağlamak için alt yüklenicileri işe alma hakkına sahip olduğunu ve üçüncü taraflarla yapılacak olan şart ve anlaşmaların işbu anlaşmaya ek olarak uygulanacağını kabul eder.

 1. Müşteri Yükümlülükleri
 1. Mülkün bulunduğu yerdeki kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer yasal yönergelerle birlikte resmi olarak kabul edilen kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan kurallara uygunluğu ile birlikte, durumu emniyeti ve güvenliğinden mülk sahibi tek başına sorumludur.
 2. Mülk Sahibi, işbu sözleşmede belirtilenler ile sınırlı olmamak kaydıyla, VitaBodrum çalışanları ve gerektiğinde VitaBodrum tarafından istihdam edilen üçüncü şahıslar ile işbirliği yapmak, özenli bir şekilde irtibat kurmak ve Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan diğer girişimlerde bulunmak hususlarında tek başına sorumludur.
 3. Mülk Sahibi, VitaBodrum’a Hizmetlerin icrasından önce mülke erişim sağlanması için gerekli anahtarları vermek veya bu mümkün değilse ya da mülk sahibi tarafından anahtarların verilmek istenmemesi durumunda hizmetlerin sunulacağı zamanda mülke erişimi sağlamakla tek başına yükümlüdür.
 4. Mülk sahibi, VitaBodrum’a web sitesinde gösterilen fiyatlardan Müşteriye sunulan Hizmetler için, tercih ettiği bankamatik veya kredi kartından yapılacak tahsilata izin vermekle yükümlüdür.

 1. Hizmet Ücretlendirmesi
 1. Mevcut Hizmet Ücretlerimizin detayları Web Sitesinde ve müşteri sözleşmesinde bulunabilir.
 2. Müşteri, Hizmet rezervasyonu yaptıran Müşterinin Mülke erişme imkânını sağlamaması nedeniyle, VitaBodrum personelinin Mülke erişemediği durumlarda söz konusu Hizmetlerin tam olarak yerine getirilmiş sayılacağını kabul eder.
 3. VitaBodrum, kendi kusuru nedeniyle Hizmetler’i sağlayamadığı takdirde, Müşteriye Hizmet Ücretini iade edecektir. Müşterinin bir Hizmeti iptal etmek istediği durumlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir durumda, VitaBodrum, sadece VitaBodrum yönetimi tarafından makul görülmesi halinde Ücreti Müşteriye iade edebilecektir.

 1. VitaBodrum Üyeliği
 1. VitaBodrum hesabı oluşturduğunuzda, işbu sözleşmede belirtilen Web Sitesi Hüküm ve Koşullarını kabul etmiş olursunuz. Sözkonusu Hüküm ve Koşullar kayıt oluşturulmasıyla birlikte yürürlük kazanır.
 2. Her kayıtlı Müşteri, web sitesinin gelişmiş özelliklerine erişmek için giriş kimlik bilgilerini kullanır. Müşterinin giriş kimlik bilgileriyle yapılan tüm eylemlerin Müşteri tarafından yapılmış olduğu kabul edilir.

 1. Yükümlülüklerin sınırlamaları
 1. Müşteri, VitaBodrum’un, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, web sitesinin kullanımını veya herhangi bir hesabın VitaBodrum’un web sayfasına erişimini engelleme hakkını saklı tuttuğunu kabul eder. VitaBodrum web sitesi, cep uygulaması vb. erişim kanallarını sürekli erişim sağlamaya uygun tuttuğu halde zaman zaman erişim sorunları yaşanabilir. Müşteri, VitaBodrum’un kontrolünde (örn. Rutin bakım) ve VitaBodrum’un kontrolünün dışındaki koşullar nedeniyle web sitesi erişimi veya hesabına erişiminin sağlanamayabileceğini kabul eder.Bu kesintilerin neden olduğu herhangi bir hasar veya kayıp için VitaBodrum sorumlu tutulamaz.
 2. Müşteri, yukarıda belirtilen Müşterinin yükümlülükleri 5’inci fıkrasının ihlali sonucunda ortaya çıkan masraflardan, yükümlülüklerden, zararlardan, davalardan, eylemlerden, hükümet prosedürlerinden, vergi, ceza veya faiz, yasal masraflardan ve diğer masraflardan, VitaBodrum’u sorumlu tutamaz.
 3. Kayıtlı Müşteriler, hesaplarından ve oturum açma bilgilerinden tek başına sorumludur ve bu nedenle, VitaBodrum’u hesaplarının yanlış yönlendirilmiş veya hileli kullanımıyla ilgili doğabilecek herhangi bir problemlerden sorumlu tutamazlar.
 4. Taraflar, kontrolleri dışında meydana gelecek grevler, lokavtlar, isyanlar, savaş fiilleri, salgınlar bu Hüküm ve Koşulların kabulünden sonra ilan edilecek OHAL, yangın, deprem ve diğer mücbir sebepler nedeniyle sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihmal etmek veya yerine getirmemekten sorumlu olmayacaktır.
 5. Mücbir sebepler dolayısıyla yükümlülüklerini yerine getiremeyen Taraflar: diğer Tarafı yazılı olarak derhal haberdar etmeli ve mücbir sebeple ilgili tam bir bilgi vermeli ve oluşan durumun üstesinden gelmek için gerekli olan süreyi tahmin etmelidir. Tarafların kaybını en aza indirmek için gerekli girişimlerde bulunmalı ve yükümlülüklerini mümkün olduğu kadar sürdürmeye devam etmelidir.
 6. Bir Hizmet rezervasyonu yaparak, VitaBodrum çalışanlarının ve yüklenicilerinin, mülkünüze hizmet süresi boyunca, sizin tarafınızdan veya sizin vermiş olduğunuz anahtarlar gibi başka bir erişim yöntemini kullanarak, Mülkünüze serbestçe erişmelerine izin vermeyi kabul etmiş olursunuz.
 7. Projenin göreceli riskleri ve faydaları göz önünde bulundurulduğunda, ağır ihmal veya kasıtlı suiistimallerden kaynaklanmadıkça, Müşteri, Kanun’unun izin verdiği ölçüde, Her türlü hak talep, kayıp, maliyet, zarar veya herhangi bir sebepten ötürü, avukat ve bilirkişi ücretleri ve masrafları dahil olmak üzere her türlü tazminat, kayıp, maliyet, zarar için VitaBodrum’un Müşteriye toplam yükümlülüğü, VitaBodrum’un bu Hüküm ve Koşullar adı altında verilen hizmetler için hesaplanacak toplam Ücretini aşamaz.
 8. Taşeron veya üçüncü tarafların gerçekleştirdiği herhangi bir eylemden dolayı VitaBodrum sorumlu tutulamaz.

 1. Bildirim

Bu anlaşma ile ilgili yazılı bildirimler info@VitaBodrum.com adresine gönderilmelidir.

 

 1. Taşeronlar

Taraflar, VitaBodrum’un yukarıda açıklanan hizmetlerin bir kısmını veya tamamını sağlamak için alt yüklenicileri işe alma hakkına sahip olduğunu ve üçüncü taraflarla olan şartlar ve anlaşmaların da Hükümler ve Koşullara ek olarak uygulanacağını kabul eder.

 

 1. Fesih
 1. Hükümler ve Koşullar tarafından belirlenen sözleşme ilişkisi, Müşteri tarafından e-posta yoluyla info@VitaBodrum.com adresine yapılacak yazılı bir tebligatla feshedilebilir.
 2. VitaBodrum, Müşterinin hesabını silerek Hizmetlerin sunulmasını reddetme veya herhangi bir sebepten dolayı bu sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar.

 1. Uyuşmazlık
 1. Bu Şartlar ve Koşullar ile bağlantılı olarak Müşteri ile VitaBodrum arasında bir uyuşmazlık meydana gelmesi halinde, Taraflardan herhangi biri, uyuşmazlığın ayrıntılarını içeren bir bildirimle ihtilafın diğer tarafını haberdar edecektir.
 2. Bir anlaşmazlığa yol açan herhangi bir durumu fark eden Taraf, diğer Tarafa bildirimde bulunur. İhbar üzerine, diğer Taraf, anlaşmazlığı on iş günü içinde çözecektir.
 3. Taraflardan herhangi biri, bu başlıkta belirtilen kurallara uymaksızın ihtilafı mahkemeye taşıyamaz.
 4. Taraflar arasındaki bir anlaşmazlığın varlığı, bu Hüküm ve Koşullarda belirtilen yükümlülükleri geçersiz kılmaz.

 1. Değişiklikler

Bu Şartlar ve Koşullar herhangi bir zamanda VitaBodrum tarafından değiştirilebilir. Bu değişiklikler güncellendiklerinde geçerli olacaktır.Bu nedenle, Müşterinin periyodik olarak bu Hüküm ve Koşulları kontrol etmesi önerilir.

 1. Bölünebilirlik

Sözleşmede yazılı Hüküm ve Koşullar’dan herhangi birinin geçersiz ve uygulanamaz olması halinde sözleşmenin geri kalanı tarafların amacını gerçekleştirmelerini sağlayacak en iyi şekilde yorumlanacaktır.

 1. Hukuki Bildirim

Hüküm ve Koşulları kabul eden taraflar söz konusu Hüküm ve Koşulların makul ve adil olduğunu kabul eder. Taraflar, Hüküm ve Koşulları ve doğurabilecekleri etkileri tamamıyla anladıklarını, gerekli durumlarda bağımsız hukuki tavsiye alabileceklerini kabul eder.

 1. Feragat

VitaBodrum tarafından herhangi bir sebeple Hüküm ve Koşullar’dan feragat edilmesi, başka durum ve koşullar için örnek teşkil etmez. VitaBodrum, tarafından yetkilendirilmiş kişilerce yazılıp imzalanan bildirimler dışındaki feragat bildirimleri VitaBodrum’un aleyhine yorumlanamaz.

 1. Geçerli Kanun ve Yargılama

Bu Hüküm ve Koşullar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanır ve uygulanır. Sözleşmeden kaynaklanan eylem, işlem ve davalarda Muğla Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu madde VitaBodrum’un, Müşterinin varlıklarının bulunduğu ülke mahkemelerinde veya konusunda uzman diğer Mahkemelerde dava açma hakkını sınırlandırma olarak yorumlanamaz.

VitaBodrum ile Gözünüz Arkada Kalmasın

Compare listings

Compare